TA´s baggrund

Baggrunden for

Terapeutisk Afspænding efter Bergès metode.


Terapeutisk Afspænding (TA) er en metode som er udviklet i Paris i 1970erne af parret Jean og Marika Bergès. De er hhv. neurolog, psykiater og psykolog — begge to er desuden psykoanalytikere.


 

Metoden bygger på  tidligere udformede afspændingsmetoder, først og fremmest den såkaldte "autogen træning" (Schultze, fra 1920erne i Tyskland), som bygger på erfaringer med hypnose, og en "terapeutisk afspænding" (Ajuriaguerra, fra 1940erne i Paris) som tager udgangspunkt i barnets neuropsykologiske udvikling vedrørende det, man kalder kropsskemaet og kropsbilledet.


Bergès-metoden for terapeutisk afspænding er udarbejdet i en forskningsenhed på hospitalet Sainte Anne i Paris, hvortil børn henvises når de har problemer med sproglig og kognitiv udvikling. Første udgave af afspændingsmetoden er fra 1940erne (Juan de Ajuriaguerra), og den version som vi i FTA er uddannet i, er fra 1970erne. Sainte Anne afdelingen har specialiseret sig i at inddrage kroppen i behandlingspaletten, udfra både klinisk-terapeutisk og teoretisk-videnskabligt overvejelser.  Det er neuropsykologiens viden om barnets kognitive, sproglige og emotionelle udvikling, der har udformet de grundlæggende teorier om betydningen af kropsskemaet og kropsbilledet i denne udvikling. Den terapeutiske afspænding henvender sig til dette neurologiske  og ubevidste fundament for al senere udvikling hos den enkelte.


I Frankrig anvendes metoden på hospitaler, klinikker, skoler og institutioner, samt i individuelle praksisser. Dette har fundet sted igennem de sidste 45 år, samtidig med at der uddannes terapeuter i metoden.


Metodens virkning er kendt og dokumenteret af forskningen, ikke kun i Frankrig men også i England, Spanien, USA og Latinamerika.


Bergès-Metoden har vist sig effektiv over for så forskellige vanskeligheder og lidelser som søvnløshed, depression, psykomotorisk uro, forstyrrelser i kropsbilledet i forbindelse med alvorlig somatisk sygdom (hvor den ikke retter sig direkte mod symptomet men mod de subjektive og oplevelsesmæssige aspekter af dette) samt indlæringsvanskeligheder.


Behandlerne i FTA har gennemgået uddannelsen for den Terapeutiske Afspænding i Paris, og i Danmark, hvor vi er blevet undervist, behandlet og superviseret af Marika Bergès og Christine Bonnet fra ARTEA (Association de relaxatio théapeutiqué enfants et adultes. - den franske FTA) Første del af denne danske uddannelse har Behandlingshjemmet Solbjerg i København stået for som et led i behandlingen af de anbragte børn, der blev de første med hvem den terapeutiske afspænding blev anvendt i en dansk institutionel sammenhæng. 


Da Behandlingshjemmet Solbjerg blev lukket pga. kommunale besparelser i 2014, besluttede 6 af os at starte Foreningen Terapeutisk Afspænding.