Hvad er FTA

   

  FTA - Foreningen Terapeutisk Afspænding.

Foreningen Terapeutisk Afspænding er stiftet i København  som en frivillig organisation i efteråret 2014, af Lis Haugaard, Mark Lillelund Larsen, Anne-Christine Møller, Niels Buhl Axelsen, Osvaldo Cariola og Liisa Sinivuori.


Foreningens formål er at give en faglig og institutionel ramme til udøverne af Terapeutisk Afspænding for både børn og voksne, ved at sørge for at tilvejebringe de fornødne midler til uddannelse, forskning, oplysning og dermed muliggøre at praktisk udøvelse kan finde sted. Dette indebærer tilrettelæggelse af behandlingsforløb, uddannelsesforløb, stiftelse af et CENTER FOR TERAPEUTISK AFSPÆNDING  samt seminarvirksomhed.


Foreningens arbejde går ud på at  behandle børn/unge og voksne, med og uden specifikke problemer, samt at uddanne terapeuter i den terapeutiske afspænding efter Bergès-metoden.


Metoden er en praksis som er udformet af Marika og Jean Bergès i Paris i 1974 på baggrund af J.H. Schultzes metode i autogen træning, J. de Ajuriaguerras terapeutiske afspænding udformet i 1940erne og under hensyn til Jacques Lacans lære siden. Metoden er udbredt og generelt anerkendt i Frankrig, og Foreningen Terapeutisk Afspænding følger principperne for denne form for klinisk tiltag og søger aktivt samarbejde derom, med andre forskningssammenhænge internationalt.


Ordet "terapeutisk" skal forstås i det græske ord terapis strikte betydning, som på dansk oversættes med behandling.  Som "terapeuter i afspænding"  foreslår vi en behandling, der kan ændre noget i kropsopfattelsen. Udvekslingen via det  talte ord viger for den personlige fornemmelse af spænding og afspænding, hvorved muliggøres en erfaring med forandringer i den indre opfattelse af kropsbilledet, understøttet af terapeutens tilstedeværelse som vejleder og autoriserer forløbet.


 

 

Nyuddannede terapeuter som har gennemgået FTA´s uddannelsesforløb og som ønsker at deltage i foreningen kan søge derom.


Alle medlemmer af FTA deltager aktivt i foreningens aktiviteter under hensyn til den enkeltes muligheder og i et fælles ansvar.